Vacatures

Op verschillende scholen binnen onze Stichting ontstaan op dit moment vacatures. Ook Schakelklas Westland heeft vacatures.

 

Openbare Daltonschool Poeldijk zoekt per 1 augustus a.s. een fulltime leerkracht voor groep 3-4. Ben je op zoek naar een leuke nieuwe werkplek? Neem dan voor nadere informatie contact op met Ton van Iersel, directeur van de school (T 0174 - 248833 of E ton@odschool.nl). Je kan ook alvast een kijkje nemen op de website www.odpoeldijk.nl.

 

Op OBS Het Galjoen in Den Hoorn is ruimte voor drie enthousiaste fulltime leerkrachten, waarvan twee met ervaring en/of affiniteit in de bovenbouw. De derde vacature betreft midden/bovenbouw. Overigens worden ook kandidaten die parttime werk zoeken, van harte uitgenodigd om te reageren.

Ook is op deze school na de zomervakantie een zwangerschapsverlof in te vullen (tot januari 2019). Ben je een startende leerkracht en wil je deze kans om jezelf te laten zien bij onze Stichting? Reageer dan gerust!

Voor al deze vacatures kan je een sollicitatie sturen, maar je kan ook vooraf informatie inwinnen bij: Sandra Wielenga, directeur van OBS Het Galjoen, swielenga@stoow.nl of 015-2562561.

 

Ook OBS De Kyckert in Wateringen heeft enkele vacatures. Klik voor meer informatie op bijgaande link vacature.

Voor nadere informatie over deze vacatures of een sollicitatie kan je je richten tot Michael van Baarle, directeur van OBS De Kyckert, mvbaarle@stoow.nl of 0174-293116.

 

Naast leerkrachten met ervaring heeft de Stichting ook mogelijkheden voor startende leerkrachten, op diverse locaties en in verschillende groepen. Er zijn ook nog enkele ziekte- en zwangerschapsverloven waarvoor wij iemand zoeken.

Meer informatie hierover kan je opvragen bij Petra Bogaards, P&O adviseur via p.bogaards@stoow.nl of 0174-628572 (ma-woe-do aanwezig).

 

Schakelklas Westland is een bovenschoolse voorziening voor kinderen van statushouders. Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft Schakelklas Westland 2 vacatures. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar vacature Schakelklas.