Protocol heropening scholen

Voor het volledig openen van de scholen vanaf 8 juni 2020 is een protocol opgesteld. Deze kunt u hier downloaden. Alle SOOW-scholen werken zoveel mogelijk via dit protocol.

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. Bij de heropening zijn scholen niet gehouden tot het onmogelijke. De directeur van iedere basisschool informeert ouders/verzorgers over de praktische invulling zoals die voor de individuele bassischool geldt.

 

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis, Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.