Onze scholen

Het Galjoen

Plezier, Samen en Op Maat!

In Den Hoorn staat sinds 1997 Het Galjoen. De school kiest om pedagogische redenen bewust voor heterogene groepen (twee leerjaren bij elkaar). Zo leren kinderen op natuurlijke wijze zelfstandig en samen te werken en wordt saamhorigheidsgevoel gekweekt. Het leer- en leefklimaat op Het Galjoen is veilig en plezierig. Daardoor kunnen leerkrachten optimaal inspelen op verschillen in talent, interesse en tempo van kinderen.
Het onderwijs in schoolse vakken als rekenen en taal is gedegen. De resultaten zijn goed. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele en ook de creatieve ontwikkeling.
De sfeer op school is open en gezellig en ouders tonen een grote betrokkenheid. Het Galjoen is gehuisvest in de MFA (multifunctionele accommodatie) Het Lint, samen met een aantal andere scholen, peuterspeelzaal en NSO.Achterdijkshoorn 7
2635 MK Den Hoorn
015 - 2562561
directie@obshetgaljoen.nl
http://www.obshetgaljoen.nl

Soort onderwijs: Regulier