Nieuws

20 januari 2017

PLUS op De Kyckert

De Kyckert in Wateringen accepteert dat er verschillen zijn tussen kinderen. De school wil zoveel mogelijk recht doen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle leerlingen.

 


Een doorgaande ontwikkelingslijn, rekening houdend met de verschillen tussen leerlingen, werkend in een leerstof-jaarklassensysteem met interne groepsdifferentiatie. In het licht van het bovenstaande moet er ook sprake zijn van een passend en gestructureerd leerstofaanbod t.b.v. meer- en hoogbegaafde kinderen. Veelal kan dit binnen de groep worden geboden. Toch willen De Kyckert in de tweede helft van dit schooljaar ook weer een plusklas starten voor leerlingen die iets meer nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen.

In de plusklas zal worden gewerkt aan de werkhouding, werk- en leer-strategieën, samenwerking, presentatietechnieken en denkstimulering.