Welkom bij Openbaar Onderwijs Westland

Stichting Openbaar Onderwijs Westland verzorgt met haar tien scholen het openbaar onderwijs in negen dorpskernen in de gemeenten Westland en Midden-Delfland.

Openbaar Onderwijs Westland is een sterke speler in het onderwijsveld van deze beide gemeenten. De Stichting ontwikkelt zich naar een organisatie waar, vanuit eigen kracht, gewerkt wordt aan kwalitatief sterk onderwijs. Ons motto is Eigen kracht als basis.

 

De volgende zes kernwaarden zijn leidend voor ons handelen:

 • Inspirerend

  Onze kinderen hebben plezier in het leren. Ook ons personeel werkt met plezier op school. Dat realiseren we door te luisteren en de dialoog aan te gaan.

  We besteden aandacht aan de inrichting van de school en de klas.
 • Samen

  Samen ergens de schou- ders onder zetten. Maar ook rekening houden met en interesse hebben in elkaar.

  Wij zoeken proactief de samenwerking met ouders en anderen in de schoolomgeving op en nemen hen serieus.  Van en met elkaar leren vinden wij belangrijk.
 • Zelfbewust
  Trotse en zelfbewuste kinderen en teamleden. Wij geloven in onze talenten en gaan uit van eigen kracht. Wij leren kinderen alles uit zichzelf te halen.
 • Ontwikkelings- gericht

  Wij voorzien in een breed onderwijsaanbod. Dit resulteert in maximale leerwinst voor ieder kind. Onze leerlingen worden voorbereid op het vervolgonderwijs en de maatschappij. 

  We leren ze om goed te plannen, we leren ze zelfstandig te werken en leergierig en nieuwsgierig te zijn. We hebben hoge verwachtingen ten aanzien van het behalen van goede resultaten en we communiceren hierover met leerlingen en ouders.

 • Open

  Wij staan open voor iedereen in de school- omgeving, ongeacht geloofsovertuiging en afkomst zolang er respect is voor de verschillen tussen kinderen. Onze scholen laten zien waar ze voor staan.

  Ouders en andere belanghebbenden worden goed geïnformeerd over de plannen, doelen en opbrengsten van de scholen. Ook verantwoorden wij ons naar elkaar en naar onze belanghebbenden.

 • Ondernemend

  Onze scholen signaleren kansen in de directe schoolomgeving, onderzoeken deze en weten aan te sluiten bij nieuwe relevante maatschappelijke ontwikkelingen.